środa, 25 sierpnia 2010

STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007 - 2013

Wprowadzenie
1. Synteza dokumentu
2. Uwarunkowania prawno – instytucjonalne oraz powiązania z innymi programami i dokumentami UE
3. Diagnoza
3.1. Wybrane aspekty sytuacji demograficznej
3.2. Stan zdrowia ludności
3.3. Kadrowe i materialne warunki funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce
3.4. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
3.5. Zarządzanie informacją w ochronie zdrowia
3.6. Finansowanie ochrony zdrowia
3.7. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3.8. Analiza SWOT systemu ochrony zdrowia


4. Cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne
4.1. Cel nadrzędny i strategiczne cele rozwoju ochrony zdrowia
4.2. Cele operacyjne
5. System realizacji
6. Wykaz dokumentów będących podstawą opracowania SROZ


Pobierz cały dokument

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz